The Spice & Tea Exchange® of Tarpon Springs

The Spice & Tea Exchange® of Tarpon Springs

Proprietor Kim & Glenn Gordon

Address 824 Dodecanese Blvd.
Tarpon Springs , FL 34689

Hours

  • : 10:00 AM - 06:00 PM
  • : 10:00 AM - 06:00 PM
  • : 10:00 AM - 06:00 PM
  • : 10:00 AM - 06:00 PM
  • : 10:00 AM - 06:00 PM
  • : 10:00 AM - 06:00 PM
  • : 10:30 AM - 06:00 PM

Get In Touch 727-937-8012
tarpon@spiceandtea.com

Gallery